LOGIN

Forgot password?

CAUTION - THÔNG BÁO

- Các vấn đề về NẠP TIỀN và ĐƠN HÀNG các bạn vào phần Support để báo cáo nhé. Không inbox trực tiếp mình.
- Views từ realtime cập nhật ra ngoài video mất 6 tiếng nên trong realtime ngừng chạy views thì 6 tiếng sau views ở bên ngoài video mới đủ.
9h 30/11/2016 tiến hành xoá các tài khoản không hoạt động quá 01 tháng và tạo lại số acc mới bằng số acc đã xoá. Link đăng ký tài khoản : http://1dg.site/cus/event
BỔ SUNG MẬT KHẨU CẤP 2
- Mật khẩu cấp 1 : dùng để login tài khoản
- Mật khẩu cấp 2 : dùng để thay đổi thông tin và mật khẩu cấp 1.
- Mật khẩu cấp 2 mặc định ban đầu là : matkhaucap2
9h 21/11/2016 sẽ tiến hành xoá các tài khoản không phát sinh đơn hàng quá 01 tháng. Tạo lại số tài khoản mới bằng số tài khoản đã xoá
Cập nhật chức năng khôi phục mật khẩu. Mật khẩu reset sẽ được gửi vào email bạn đã đăng ký.
Do gặp sự cố không mong muốn nên tạm thời các bạn order trên site 1dg.site này. Dữ liệu được chuyển từ site 1dg.me qua đầy đủ cho các bạn.
XOÁ CÁC TÀI KHOẢN KHÔNG HOẠT ĐỘNG QUÁ 01 THÁNG
CÓ THỂ BẬT QUẢNG CÁO KHI MUA VIEWS NHƯNG BẠN PHẢI TẮT "QUẢNG CÁO VIDEO CÓ THỂ BỎ QUA"
THÊM 2 LOẠI VIEWS MỚI "SLOW VIEWS" VÀ "NORMAL VIEWS 2"
NÂNG GIỚI HẠN ORDER LÊN 5